Tillbaka till edgehr.se
Checklista vid risk för smittspridning

Checklista vid risk för smittspridning

Vilket ansvar har arbetsgivaren vid risk för smittspridning vid större sjukdomsutbrott, såsom Corona eller covid-19? Ta hjälp av Edge:s checklista och få koll på alla viktiga delar i arbetet med att förhindra att smitta sprids. Checklistan kan vara ett stöd för dig som jobbar med personal- eller HR-frågor och känner dig osäker på hur du bör agera i sådana lägen. Den kan också ge trygghet för medarbetarna och skapa förtroende för er som arbetsgivare.

Enligt arbetsmiljölagen är ni som arbetsgivare ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att identifiera risker och planera åtgärder för att minska dessa. Arbetsgivaren har även ansvar för att förebygga risker för smitta och se till att medarbetare inte utsätts för smittorisk på sin arbetsplats.

Gå direkt till checklistan

Checklista vid risk för smittspridning - innehåll:

Här kan du ladda ner vår checklista att använda vid risk för smittspridning. Mallen är ett exempel på ett dokument från våra digitala produkter Library och Law och innehåller: 

  • Översyn av aktuellt läge
  • Handlingsplaner
  • Kommunikation

Guide vit bakgrund

Fyll i dina uppgifter nedan för att ladda ner materialet.