Tillbaka till edgehr.se
kommunikationsplan vid förändring

Mall för kommunikationsplan vid förändring

För att skapa trygghet och tydlighet för medarbetarna vid olika typer av förändringar som sker i verksamheten kan det vara bra att följa en kommunikationsplan. Mallen kommer från vårt digitala HR-stöd Library och du laddar ner den här nedan.

I kommunikationsplanen bör det framgå vilken information som ska förmedlas till vilka medarbetare, på vilket sätt detta ska göras, vid vilken tidpunkt och av vem. Kommunikationsplanen ska sedan vara ett löpande stöd för att skapa medvetenhet och delaktighet under hela processen.

Gå direkt till mallen

Mallens innehåll

Mallen för kommunikationsplan vid förändring är ett exempel på ett dokument från vår digitala produkt Library och kan underlätta för HR och chefer i förändringsprojekt. Mallen innehåller bland annat: 

  • Förändringsprocess som berörs
  • Aktivitet
  • Ansvarig
  • Deltagare
  • Tidpunkt

Guide vit bakgrund

Fyll i dina uppgifter nedan för att ladda ner materialet.