Tillbaka till edgehr.se
Kravprofil inför rekrytering mall

Mall för kravprofil inför rekrytering

Hur tar man fram en kravprofil inför rekrytering? Att rekrytera rätt kandidat kan vara svårt. Men det är också väldigt viktigt att det blir rätt. Både för medarbetare och organisation.

Det första steget när ni du ska anställa medarbetare bör vara att upprätta en kravprofil inför rekrytering. I en kravprofil så listar du de krav som den anställde bör uppfylla för att klara tjänsten. Det kan vara krav på utbildningsnivå, erfarenheter och personliga egenskaper. Ladda ner mallen från oss på Edge och få stöd i era rekryteringsprocesser.

Gå direkt till mallen

Mallens innehåll:

Kraven som ställs måste vara relevanta för rollen och får inte strida mot gällande diskrimineringslagstiftning. Ta hjälp av vår mall för att skapa en kravprofil snabbt och enkelt. Mallen innehåller:

  • Arbetsuppgifter
  • Ansvarsområden
  • Utbildning
  • Arbetslivserfarenhet
  • Övriga kunskaper

Guide vit bakgrund

Fyll i dina uppgifter nedan för att ladda ner materialet.